Fram reinlag

Jotunheimen - Valdres

Aktuelt

Reinslakt 3. – 5. september

Slakting har gått som planlagt og vi blir ferdig tidlig lørdag 4. september. Det blir derfor ikke noe kjøttsalg søndag.
For å komme til slakteplassen på Seksin, kjør fra Beitostølen i ca 25 minutter (bomvei), via Beito mot Slettefjellvegen, ta av ved sydenden av Fleinsendin og følg skiltet til Olø. Du finner slakteplassen på venstre side av veien. Fra E16 i Vang tar du av ved Hemsing bru, kjører Slettefjellvegen, tar av til venstre ved sydenden av Fleinsendin og kjør deretter mot Olø. Ca 25 minutter kjøretid fra Hemsing bru.

Det er anledning til å kjøpe kjøtt på slakteplassen. Vi selger hele dyr (skrotter) for kr 137 pr kg (inkl mva). Du kan betale med bankkort på slakteplassen. Pga vanskelige forhold for mobiltelefon kan vi dessverre ikke benytte Vipps.

Vi tar smittesituasjonen på alvor. Det betyr at alle som deltar i årets slakting må registrere seg. Viktig at avstandsregelen på min 1 meter overholdes.
Er du syk eller har symptomer på sykdom – Hold deg hjemme!