Om oss

Fram Reinlag har sommerbeiter i Jotunheimen, fra Tyinområdet og Eidsbugarden i vest, Vangsmjøsa i sør og langs Bygdin i nord til rv 51 over Valdresflya. Vinterbeite strekker seg fra Valdresflya/Beitostølen til Espedalen i øst og Spåtind og Synnfjell i sør. (Huldreheimen)

Mye av beite foregår i nasjonalparken og det er store områder som skal til for å sikre god dyrevelferd med førsteklasses kvalitet på kjøttet. Fram Reinlag har en vinterflokk på ca 3000 dyr og en sommerflokk på ca 5000 dyr. Selskapet har 4 gjetere og en lærling, som følger flokken hele året.

Fram Reinlag produserer ca 50 tonn kjøtt i året.